top of page

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisteri

REKISTERIEN YLLÄPITÄJÄ

Sinikka Moilanen | SINIKKAFOTO
Kajaani

3005970-8

​​

REKISTERIEN YHTEYSHENKILÖ

Sinikka Moilanen
Kajaani
info @ sinikkafoto . com

 

REKISTERIEN NIMET

Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri
SINIKKAFOTO:n valokuva-arkistot (kuvarekisteri)
Hääkuvaussopimukset
(sähköpostirekisteri)

Yhteydenottokaavake
(sähköpostirekisteri)

Koevedosgalleriat
(sähköpostirekisteri)

 

MIKSI TIETOJA KERÄTÄÄN?

Tässä rekisteriselosteessa SINIKKAFOTO, eli Sinikka Moilanen, eli käytännössä minä, mainitsee useaan otteeseen ”käyttäjän”. Käyttäjällä tarkoitetaan kevytyrityksen nettisivuilla käyviä henkilöitä, kuten Yrityksen asiakkaita).

Käyttäjistä kerätään joitakin tietoja, joita käytetään sopimuksen luomiseen, gallerioiden jakamiseen, asiakaspalvelun ylläpitoon ja kehittämiseen. Käyttäjän henkilötietoja saatetaan käsitellä muun muassa asiakassuhteen synnyttämiseksi, ylläpitämiseksi ja palveluiden toteuttamiseksi. Myös jälleenmarkkinointi Facebookissa, Instagramissa, Googlessa sekä sähköpostitse vaatii henkilötietojen käsittelyä.


REKISTERIIN LIITTYVÄT SIVUSTOT

www.sinikkafoto.com

Yrityksen asiakasrekisteri koostuu muun muassa kuvaussopimuksista, yhteydenottopyynttöistä, laskuista ja sähköpostista.

Yrityksen kuvarekisteri koostuu SINIKKAFOTOn ottamista valokuvista, joita suojaa tekijänoikeuslaki. Valokuvista on säädetty erikseen kuvaussopimuksessa.

Yrityksen sähköpostirekisterit koostuvat yllä mainittujen sivustojen, maksuttomien materiaalien sekä erilaisten tuotteiden ja palvelujen ostamisen kautta sähköpostilistalle liittyneistä käyttäjistä. Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistalla olevien käyttäjien kanssa sekä Yrityksen ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon. Sähköpostilistoilla oleville käyttäjille Yritys tuottaa koulutusmateriaalia ja tiedottaa uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista kuten koulutuksista.

Yritys voi tallettaa asiakkaistaan myös tietoa, joka auttaa palvelemaan asiakasta paremmin tulevaisuudessa. Tällaista tietoa voi olla esimerkiksi asiakkaan lapsen nimi ja ikä.

MITÄ TIETOJA KERÄTÄÄN?

Nettisivujen yhteydenottolomakkeella tallennetaan henkilön etunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tämä helpottaa yhteydenpitoa asiakkaan kanssa esimerkiksi kuvauspäivänä.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Asiakasrekisteriä tarkastellaan puolivuosittain. Käyttäjän tiedot tuhotaan lain vaatimia säilytysaikoja (esim. laskutus) noudattaen.
 

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Yritys ei luovuta rekistereihin kerättyjä tietoja ulkopuolisille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille Suomen lakien mukaisesti. Ulkopuoliset henkilöt eivät pääse tarkastelemaan rekistereitä. Pääsy rekisterien sisältämiin tietoihin on ainoastaan Yrityksen työntekijöillä.

Sähköpostirekistereissä olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sähköpostiosoite) siirretään seuraaville kolmansille tietojenkäsittelijöille, jotka noudattavat EU:n tietosuojalainsäädäntöä: MailChimp, Google Forms, Typeform ja Leadpages.
 

ASIAKKAAN OIKEUDET

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Mikäli asiakas haluaa tarkastella hänestä tallennettuja tietoja, tulee hänen esittää SINIKKAFOTOlle allekirjoituksella varmennettu asiakirja. Asiakkaalla on oikeus pyytää kevytyrittäjää korjaamaan virheelliset tai puutteelliset tiedot asianmukaisiksi. Mikäli kevytyrittäjä ei noudata pyyntöä, tulee asiakkaalle osoittaa perusteltu ilmoitus syistä.

Asiakkaan tulee muistaa, että kuvarekisteri noudattaa Suomen tekijänoikeuslakia.
 

LISÄÄ OIKEUKSISTA

Yrityksellä on oikeus muuttaa tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa. Asiakkaalla on oikeus kieltää kevytyritystä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

Suomen henkilötietolaki
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki

bottom of page